Media społecznościowe coraz częściej stanowią główne źródło pozyskania klienta, jednak jeżeli firma lokalna nie posiada budżetu na stałe ponoszenie kosztów promocji online, warto stawiać na relacje bezpośrednie, które skutecznie budują przewagę konkurencyjną gdy musimy konkurować z korporacjami posiadającymi zasoby i narzędzia do zaistnienia w każdym medium.

Pozytywne, bezpośrednie relacje z klientem przyczyniają się do kreowania i wzmacniania marki, zyskania rozgłosu i budowy pożądanego wizerunku zarówno firm dużych jak i małych.

Małe firmy mogą zbudować skuteczną przewagę konkurencyjną organizując spotkania i eventy dla klientów podczas których klient ma bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi. To okazja gdzie klient może wyrazić swoje opinie czy zgłosić uwagi, a właściciel firmy uzyskać cenne informacje, które pozwolą mu właściwie kierować swoim biznesem.

Gdy firma nie może sobie pozwolić na ponoszenie kosztów badania opinii społecznej, to relacje bezpośrednie stanowią reprezentatywne źródło wiedzy na temat usługi produktu i jakości serwisu oferowanego klientom.

 Korporacje w swoich działaniach promocyjnych często wykorzystują specjalne, planowane wydarzenia.  (ang. special, planned events). Wydarzenia tego rodzaju, traktuje się w kategoriach inwestycji na rzecz budowania wzrostu poziomu zainteresowania produktem lub usługą. Jednak rozmiar tych przedsięwzięć nie pozwala aby każdy klient firmy poznał prezesa osobiście i powiedział mu w cztery oczy co myśli o jego imperium.

Żadna analiza danych nie zastąpi takiej bezpośredniej konfrontacji. Dowodzi temu sukces takich projektów jak: „Kryptonim szef”, czy „Tajemniczy klient”.

Charakter spotkania musi skutkować możliwością osiągnięcia pewnych korzyści podatkowych,

ponieważ od tego zależą podatkowe skutki dla firmy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2018 r. (0111-KDIB2-1.4010.359.2017.1.AP), że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Wobec tego kosztami podatkowymi będą również wydatki ponoszone w postaci organizacji imprezy.

Gdy dana firma kreuje poprzez organizację eventu swój wizerunek, to w opinii organów skarbowych takie postępowanie nosi znamiona reprezentacji i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli jednak firma wykorzysta event na omówienie warunków dalszej współpracy w celu przedłużenia umów z kontrahentami, pozyskanie nowych zleceń lub nowych klientów, zleci wykonanie eventu kompleksowo z nadaniem powyższych celów  na podstawie umowy z wykonawcą, wydatek zakwalifikowany zostanie do kosztów uzyskania przychodu, a  podatek VAT naliczony na podstawie faktury VAT wystawionej przez zewnętrzną firmę organizującą całe wydarzenie podlega odliczeniu.

Czy warto zorganizować spotkanie z klientami obecnymi i przyszłymi?

Komunikacja to podstawa. Właściwie przygotowana prezentacja, spotkanie, warsztaty czy wyjazd integracyjny niejednokrotnie decyduje o nawiązaniu długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami. Podczas takich spotkań zawieramy nowe kontrakty, uzyskujemy polecenia.

Koszt zorganizowania eventu

Zależy oczywiście od ilości uczestników oraz programu. Zakładając koszt przykładowy 100,- zł za osobę goszcząc 10 osób wydamy 1.000,- zł. Celem spotkania ma być pozyskanie 10 poleceń i zawarcie 2 nowych kontraktów o wartości 95,- zł w skali miesiąca. Gdy z 10 poleceń uzyskamy kolejne 2 umowy po 95,- zł w skali miesiąca uzyskamy 4.560,- zł dodatkowego przychodu rocznie co uzasadnia wydatek 1000,- zł.

To tylko przykład, jednak czy można to samo powiedzieć o 1.000,- zł wydanym na promocję w mediach społecznościowych?

Dodaj komentarz