Ludzie i ich kompetencje są kluczem do sukcesu każdej firmy. W ostatnich latach niezwykle popularny jest trend organizowania różnego rodzaju szkoleń, zarówno w dużych jak i niewielkich firmach. Pracodawcy muszą dbać o to, by ich pracownicy na bieżąco zdobywali nową wiedzę i umiejętności. Jest to jak najbardziej naturalne, ponieważ lepiej wykwalifikowany personel, to lepiej i sprawniej działająca organizacja, a to buduje przewagę konkurencyjną.

Przyjrzyjmy sie zatem kogo i jak szkolić. Szkolenia można podzielić na dwie główne kategorie, które dotyczą rozwoju tak zwanych kompetencji miękkich i twardych.

Szkolenia z kompetencji twardych to takie, które są bardziej konkretne, wymierne. Można je zmierzyć, sprawdzić. Często wiążą się ze zdaniem egzaminu potwierdzającego nabycie danych kompetencji. Są bardziej zero-jedynkowe: albo mamy ważne prawo jazdy albo go nie mamy. Często są specyficzne, odnoszą sie do konkretnego zadania czy obszaru, jak na przykład: obsługa wózków widłowych, zarządzanie projektami metodologią PRINCE2. Te kompetencje w innym kontekście nam się nie przydadzą. Wyjątkiem będzie tutaj prawo jazdy, czy znajomość języków obcych.

Z kolei kompetencje miękkie wiążą się z umiejętnościami społecznymi oraz osobistymi. Nie tak łatwo sprawdzić, czy ktoś je posiada czy nie. O miękkich kompetencjach myślimy raczej w kategoriach skali. Nie rozważamy czy ktoś ją ma, czy nie, ale w jakim stopniu ją opanował (słabym, dostatecznym, średnim, dobrym, celującym itp.). Najczęściej miękkie kompetencje są bardziej uniwersalne. Nawet jeśli zmienimy firmę, stanowisko czy branże, to i tak przyda nam się umiejętność zarządzania sobą w czasie, skutecznego komunikowania się z ludźmi czy twórczego rozwiązywania problemów. Zazwyczaj kursy rozwijające kompetencje miękkie, np. szkolenia menedżerskie są nastawione na rozwijanie indywidualnych cech i umiejętności pracowników.

Podczas szkolenia pracuje się nad wrodzonymi cechami ludzi, by ułatwić im ich pracę. Uczestnicy uczą się między innymi skutecznej komunikacji, bezproblemowego rozwiązywania sporów, a także umiejętności negocjacji. Nie doceniane przez wielu pracodawców szkolenia radzenia sobie ze stresem, a także budowanie asertywności i pewności siebie pracownika wracają powoli do łask, ponieważ efekty pracy pracownika dobrze przygotowanego do zadań właściwie dobranych, zgodnie z jego cechami wrodzonymi są zdecydowanie lepsze co uzasadnia inwestycje w rozwój osobisty na każdym stanowisku pracy.  

Pracownik posiadający wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, z pewnością znacznie szybciej przekona do siebie klienta, a przede wszystkim do usługi czy produktu oferowanego przez firmę. Handlowcem można sie urodzić, jednak skutecznego sprzedawcę należy wyszkolić .

Zapraszam do kontaktu w celu opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju.