Jak zmienić myślenie i zweryfikować konieczność posiadania na własność? Jak dążyć do zmiany stylu życia na mniej konsumpcjonistyczny zgodny z praktykami ZERO WASTE? 

Interesujący sposób proponuje  www.namoment.pl  Portal gromadzi i upowszechnia informacje o tym co można wypożyczyć lub wynająć. Ponadto udostępnia wszystkim zainteresowanym narzędzia do prostej publikacji ogłoszeń i wyszukiwania potrzebnych ofert. Łączy wynajmujących z najemcami. Niejednokrotnie są to te same osoby wzajemnie wymieniające się różnego rodzaju sprzętem. Przecież każdy z nas ma coś, czym mógłby się podzielić. Wynajmując rzeczy, a równocześnie korzystając z wynajmu budujemy świadomość potrzeby oszczędzania zasobów na rzecz ochrony środowiska.  

Serwis www.namoment.pl umożliwia maksymalne wykorzystanie przedmiotów czy urządzeń, a przy okazji pozwala zarabiać wypożyczając i oszczędzać pożyczając.  Jest ponadto świetnym miejscem spotkań osób myślących podobnie. Niełatwo jest bowiem wprowadzać nowe trendy, nawet te najbardziej słuszne.  

Wszyscy dobrze wiemy, że zakup nowego dobra związany jest z jego wytworzeniem i opakowaniem. Produkcja wymaga nakładu energii i generuje odpady. Korzystanie z zasobów ziemi oraz emisja zanieczyszczeń mimo wielu apeli i wdrażanych programów ochrony środowiska nadal wzrasta.  

Jest o co walczyć, ponieważ wysoki poziom konsumpcji zagraża naszej planecie. Postępujące globalne ocieplenie, już ma znaczący wpływ na zmiany klimatu, a co za tym idzie na pogorszenie jakości naszego życia i wzrost kosztów utrzymania.  

Spójrzmy na dane statystyczne.

Obecnie mieszkaniec Ziemi generuje rocznie 270 kg odpadów, co daje łącznie ok. 2 mld ton, z tego jedynie 13% podlega recyklingowi (2020). Obywatel UE wytwarza 502 kg odpadów rocznie, z tego 37,8% podlega recyklingowi (2018), a statystyczny Polak – 336 kg w ciągu roku, z czego 25% podlega recyklingowi (2019).  

Wiele jeszcze możemy zrobić aby osiągnąć wyższy poziom recyklingu. Przedłużając funkcjonalność przedmiotów i urządzeń przez ich wypożyczanie bądź odsprzedanie zmniejszamy ilość wytwarzanych śmieci. Tym samym przyczyniamy się do mniejszego tempa niszczenia zasobów Ziemi. Nie odbudujemy tego, co już zostało zniszczone, ale możemy znacząco spowolnić proces wykorzystania zasobów naszej planety. Czas na zmiany i nowy zwyczaj – wypożyczaj!

Źródła danych:

Recycling rates by country – Wikipedia

Dodaj komentarz