Prezentacja Projektów Inwestycyjnych

Jeżeli poszukujesz Inwestora lub inwestycji  jesteś we właściwym miejscu.

Rewelacyjny pomysł nie wystarczy aby odnieść sukces. Zarówno firma, która dopiero startuje, jak i ta, która planuje rozwój na etapie pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania, powinna wykonać Analizę opłacalności, aby ustalić czy dany projekt ma szanse powodzenia i przyniesie zysk.

Analiza zawiera między innymi: projekcje, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy środków pieniężnych, analizę wskaźników jak na przykład BEP – próg rentowności, zestawienie nakładów, plan sprzedaży, politykę cen. 

Właściwe zaprezentowanie projektu od pomysłu po strategię i prognozy finansowe nie jest zarezerwowane wyłącznie dla „dużych”. Inwestycje w przedziale do 1 Mio. są zdecydowanie częściej poszukiwane. Obecnie Inwestorzy rozglądają się już nie tylko w obszarze nieruchomości. Coraz częściej inwestuje się w wartość intelektualną wyjątkowego pomysłu na biznes.

Zapraszamy  zarówno inwestorów jak i  pomysłodawców do zgłaszania się na nasze Terminy Prezentacji  Inwestycyjnych. 

Spotkanie online gdzie inwestor może zapoznać się z projektem przedstawionym w formieprezentacji danych , po zawarciu umowy o zachowaniu poufności.  Zapytaj o aktualne projekty, zgłoś chęć inwestowania. Dane traktowane są poufnie .

Chcesz wiedzieć więcej?

Kontakt