Prawo

Konsultacje z zakresu prawa dla przedsiębiorstw. Tworzenie, organizacja, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Sporządzanie opinii prawnych, występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.