Strategia

Tworzenie koncepcji nowopowstającego przedsiębiorstwa oraz sposobu zachowania się organizacji w obliczu problemów. Zarządzanie zmianą. Biznesplany.