OCR – ang. Optical Character Recognition; to technologia, która umożliwia optyczne rozpoznawanie znaków na plikach graficznych, drukowanych i zapisanych ręcznie. 

iOCR (inteligentne OCR) pozwala na obsługę różnych typów dokumentów i ich interpretację przez roboty, co przyspiesza procesy planowania, produkcji czy spedycji. 

Jest to doskonałe rozwiązanie do wszystkich firm, w których praca z różnymi dokumentami jest podstawą działalności. To ważny element umożliwiający automatyzację i obniżenie kosztów obsługi procesów biznesowych poprzez ewidencję i archiwizację dokumentów w postaci cyfrowej. Wynikiem odczytu jest cyfrowy dokument, posiadający uzupełnione dane strukturalne, dzięki czemu funkcjonalność ta znajduje zastosowanie np. w procesowaniu umów, faktur i formularzy. Skuteczność technologii OCR szacuje się na poziomie 97-98%. 

W czasach postępującej cyfryzacji przedsiębiorstw technologia OCR staje się coraz bardziej przydatnym i powszechnym narzędziem, które pozwala na oszczędność czasu pracy, eliminuje pomyłki i przyspiesza obiegu dokumentów. Najczęściej stosowana jest do odczytywania tekstów i przekształcania ich w formę edytowalną oraz do rozpoznawania danych dokumentów strukturalnych, w tym faktur kosztowych. Pozwala to znacznie usprawnić proces księgowania faktur. Już teraz wiele biur rachunkowych posługuje się oprogramowaniem z funkcją OCR.  

Sami stosujemy rozwiązania, które polecamy naszym klientom. Proponowane przez nas wdrożenie oprogramowania zawiera funkcję optycznego rozpoznawania znaków, co znacznie usprawnia procesy biznesowe. OCR pozwala oszczędzać. Umiejętnie dobranie oprogramowanie ogranicza koszty i zawsze się opłaca w porównaniu do zastosowania innych „ręcznych metod” .

Rozwój technologii cyfrowych, w tym OCR umożliwia, a zarazem wymusza na przedsiębiorstwach rozwój i przyspieszenie procesów biznesowych. Korzyścią natomiast jest, że zastosowanie przekłada się na znaczący wzrost konkurencyjności.  

Więcej na temat zalet cyfryzacji przedsiębiorstw można przeczytać tutaj Rok 2023 to czas cyfryzacji – gaminco