Prowadząc firmę, szczególnie  opłaca się wybierać rozwiązania, które optymalizują  procesy, przez co zmniejszają koszty, co z kolei pozwala  zwiększać przychód. Na ogół zdajemy sobie sprawę, że nowoczesne metody opracowania dokumentacji są szybsze i tańsze, ale czy wiemy  o ile ?    

W pewnej firmie przeprowadzono test.  Ten sam dokument  opracowały równocześnie  2 osoby; jedna w procedurze tradycyjnej, druga cyfrowej. Mimo tego, że koszt był szacowany – wynik  zaskoczył testujących.  

Ponieważ podpis elektroniczny jest nadal postrzegany przez wiele osób jako rozwiązanie do ewentualnego zastosowania „ może kiedyś”, trudno postrzegać w jego zastosowaniu w firmie sposób na podniesienie wydajności pracy.  

Nasze prawo jest już od dłuższego czasu w pełni przygotowane do podpisywania dokumentów właśnie w ten sposób. Ustawa o usługach oraz identyfikacji elektronicznej z 2006 roku, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 910/2014, zwane rozporządzeniem eIDAS. Art. 78 (1,2) kodeksu cywilnego, zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Oferowane są różne możliwości podpisywania i sprawdzania dokumentów w formie elektronicznej.   Jeżeli zależy nam na rozwiązaniu ogólnie stosowanym, bezpiecznym, sprawnym, a przede wszystkim bez kosztowym, warto zapoznać się z ofertą Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej obsługującej Profil zaufany, który możesz wykorzystać do podpisania na przykład: sprawozdania finansowego,  oficjalnego pisma, umowy z kontrahentem. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkich dokumentów wymagających złożenia autentycznego podpisu.

W tej usłudze możesz: podpisać dokument, również taki, który podpisał ktoś inny, sprawdzić, czy złożone podpisy są prawidłowe oraz  zobaczyć podpisany dokument.

 Logowanie do panelu Mój GOV :

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Podejmij wyzwanie przeprowadź test

Porównaj czas, jaki możesz zaoszczędzić podczas czynności i pomnóż tą liczbę przez ilość podpisywanych dokumentów średnio-rocznie.  Sprawdź jaką różnicę odkryjesz w swojej firmie.    Zgłoś firmę do wyzwania pisząc na adres e-mail: office @gaminco.eu.                   

                                         W tytule wiadomości podaj: „Proszę o przesłanie tabeli wyzwania”.   

Zapraszamy do zgłaszania ustalonego wyniku do 31 lipca 2022r. Dane firmy nie będą w żaden sposób publikowane, uzyskany wynik posłuży jedynie ustaleniu wiarygodnej średniej.  Następnie  ogłosimy  wszystkie zebrane ilości czasu w odniesieniu do ilości firm biorących udział w tym wyzwaniu. Poleć ten test również firmom zaprzyjaźnionym, pośród wszystkich uczestników testu rozlosujemy nagrody w postaci darmowych konsultacji eksperckich.